Skillnader när du ska skicka paket inrikes och utrikes

Om du ska skicka ett paket utrikes så skiljer sig vissa saker från om du ska skicka det inrikes. Man kan dela upp det i inrikes, inom EU och till land utanför EU. Varje grupp har sina regler men i regel går det att få fördelar genom att noga jämföra olika företags erbjudanden. 

Om det har blivit dags att skicka ett paket av något slag så är det viktigt att du har koll på de olika regler som finns. Om du ska skicka företagspaket i Sverige och utrikes så skiljer sig reglerna åt. Man kan prata om tre olika kategorier eller klasser. Den förstå handlar om inrikespaket. Inrikes kan man skicka utan att risker att behöva betala tull eller skatt.  

Den andra kategorin är paket vars mottagare bor i ett annat land inom EU. Det är relativt fritt att skicka inom EU, men du bör ha koll på om särskilda bestämmelser finns. Den tredje kategorin är de paket som ska till ett annat land och där detta land inte är med i EU. 

Dessa paket beläggs ofta med tull och man kan få betala extra skatter i det landet som paketet anländer till. Det brukar även finnas bestämmelser kring vad du får skicka till landet och inte. 

Jämför priser och företag 

Om man vill veta vad det kostar att skicka paket snabbt så bör man jämföra olika företags priser och avgifter. Det kan skilja sig rätt mycket, både för inrikes och paket som ska till annat EU-land eller ett land som inte är med i EU. Det finns pengar att spara och allt man behöver göra är att göra sin hemläxa. 

Oavsett om du skickar ett paket i egenskap av privatperson eller det är ett företagspaket så är det vettigt att göra dessa förberedelser, att kolla upp reglerna som gäller och vilka priser man kan få.